Akademie ke 135 letům Sokola v Pečkách

V sobotu 9.12. jsme oslavili 135 výročí od založení naší jednoty.

Ustavující valná hromada se konala v neděli 7. října 1888. K tomuto dni bylo 48 činných členů a 75 členů přispívajících. Prvním starostou byl zvolen továrník Josef Jouza a místostarostou Václav Kreml, starosta obce Pečky. Spolkovou místností byl nejprve hostinec „u Karla IV“, kde se ale cvičilo jen 10 minut, pak hostinský cvičení ukončil, bál se, že mu poboří strop (cvičilo se v 1. patře). Přesunuli se do sálu hostince hotelu Slavie, kde působili až do vybudování vlastní sokolovny.

Nejdříve cvičili jen muži pod vedením F. Prágra, po třech letech se přidali žáci a o další tři roky později i dorostenci. Ženám umožnili cvičit až po dlouhých 13 letech – v červenci 1901, ale až za dalších 10 let získaly v jednotě i volební právo. A dívky směly do sokolovny až v roce 1910, tedy po 22 letech od založení jednoty.

V rámci akademie diváci shlédli ukázky sletových skladeb, které v naší jednotě nacvičujeme na XVII. všesokolský slet.

 

Skladba pro rodiče a děti – Čmeláčci                 Skladba pro předškolní děti – Mravenci

 

Skladba pro mladší žactvo – Sokolhraní                      Skladba pro starší žactvo – Fitness

 

 

Dorost a dospělí  – Rocková symfonie                    Skladba pro ženy – Babí léto

 

Na programu bylo také vyhodnocení sletové štafety, kterou jsme uspořádali 16. září. Byli oceněny nejlepší výkony i vítězové doprovodných her. Kdo to konkrétně byl, si můžete přečíst v předchozím příspěvku.

 

Budova naší sokolovny byla postavena v roce 1899. Od té doby prošla mnoha úpravami. V roce 1913 byla rozšířena o přístavbu, zavedlo se elektrické osvětlení a vybudovaly sprchy. Za I. světové války byl v sokolovně zřízen lazaret. 

Sokol zakázali nacisti i komunisti, ale vždy se vzchopil a pokračoval dál. A tak i v Pečkách na podzim roku 1990 byla obnovena jeho činnost. Sokolovna ale stále chátrala a její technický stav byl už kritický. Po mnohaletém úsilí, s podporou dotací, města a mnoha dobrovolných dárců byla v červnu 2020 dokončena kompletní rekonstrukce sokolovny a stala se zase ozdobou města. Jako poděkování těm, kteří na opravu nejvíce přispěli, byla odhalena pamětní deska u hlavního vchodu .