BeActive – Sokol spolu v pohybu 2022

I letos jsme se v naší TJ zapojili do akce BeActive – Sokol spolu v pohybu.

Tentokrát jsme se zaměřili na děti a mládež školou povinnou.

Ve středu si v rámci otevřených cvičebních hodin mohli všichni mladí zájemci vyzkoušet nářadí, s kterým se v běžných hodinách TV často nesetkávají. Naučili se několik cviků na kladině, hrazdě cvičení na kruzích, skoky na odrazové trampolíně a zahráli si míčové hry.

V sobotu odpoledne jsme se sešli na zahradě sokolovny. Zde se zkoušelo překonávání lanové překážky, hod na cíl, řezání pilou a štípání sekerou. Měli jsme tak dostatek paliva na večerní táborák a opékání špekáčků. Na sále sokolovny pak v několika kolech proběhla napínavá utkání ve vybíjené a další hry, všichni bojovali s maximálním nasazením. Mezi zápasy se všichni zúčastnění dozvěděli mnoho zajímavého z historie sokola, ze zdravovědy, naučili se několik uzlů, přišít knoflík, napsat své jméno v morseovce, vyluštit zašifrovanou zprávu, poskytnout první pomoc zraněnému a improvizovaný transport, pracovat s buzolou, vyznat se v mapových značkách a odhadovat vzdálenost. Nabyté znalosti se jim za měsíc na zálesáckém závodu zdatnosti určitě budou hodit.

Překvapením pro všechny byla noční hra. Každý dostal sokolskou baterku, zašifrované slovo a jeho úkolem bylo najít na zahradě hořící svíčky, u kterých ležely dešifrovací nápovědy. Po vyluštění jednotlivých písmen ještě přeházet jednotlivé slabiky a slovo vztahující se k Sokolu bylo na světě!

S půlnocí jsme se pak unavení a plni zážitků uložili na žíněnkách ke spánku. Ráno jsme dojedli vše, co nám hodné maminky nachystaly a nestihli jsme sníst večer, upekli jsme společně i výborné toasty. Pak už jen uklidit tělocvičnu a hurá domů.