Archiv autora: Jana Sladká

Závod za šifrou kolem Benešáku

Závodu se účastnily  hlavně děti ze všestrannosti – čekala na ně hra, při které obíhaly po stezce kolem rybníka a hledaly nápovědy pro vyluštění barevné tajenky. Nakonec se to všem podařilo a už teď se těší na nacvičování na slet.

Také si vyzkoušely minigolf na blízkém hřišti. Nakonec na všechny čekala sladká odměna a pamětní placka.

Účast – 41 dětí, 5 dospělých.

Karneval pro děti – Šibřinky v ZOO

V neděli 5. března 2023 se sokolovna proměnila v neobvyklou zoologickou zahradu, ve které vypukl rej pro děti plný písniček a zábavy. Pro letošní šibřinky bylo totiž vybráno téma „V říši zvířat“. Sál se tedy hemžil spoustou roztomilých zvířátek, ale potkat jste mohli třeba i princezny, piráta, Batmana nebo dráčka.

Svoji šikovnost děti uplatnily v různých soutěžích, kde musely zdolávat překážkové dráhy, házet, skákat nebo se plazit. Vydováděly se při veselých písničkách a za svoji snahu získávaly místní měnu – Pečecké sokolíky, které pak utrácely ve speciálním karnevalovém obchůdku. Energii a pitný režim zajišťoval sokolbar se švédskými stoly plnými dobrot, které pro tuto příležitost připravily sokolské ženy.

Nechyběla ani vystoupení oddílů – se svými skladbami se předvedli rodiče s dětmi, předškoláci, mladší žactvo i starší žákyně. A že se bylo na co dívat! Všichni sklidili veliký potlesk od početného publika.

Spoustu krásných fotek z této akce si můžete prohlédnout a objednat u paní Peškové na odkazu: https://peskovi.fototanecni.cz/ – přístupové heslo získáte na e-mailu peskova10@seznam.cz. 

Florbalový turnaj

V neděli 12.2.2023 jsme v naší nově zrekonstruované sokolovně uspořádali první florbalový turnaj. Žákovská družstva v kategorii I a II dorazila z Benátek nad Jizerou, Velimi, Sokolče, Nymburka a samozřejmě nemohli chybět hráči z Peček. Sedm týmů v každé kategorii se utkalo v herním systému každý s každým.

Krásné nové prostředí nám přálo a oba naše týmy, jak v kategorii I tak i v kategorii II vybojovaly 3. místa.

Jakub Kašpar – trenér

Župní přebor ve vybíjené

V sobotu 15.10. jsme vyrazili do Velkého Oseka na župní přebor ve vybíjené.

Mladší družstvo ve složení Klárka Kyselová, Katka Majerová, Anetka Vajnlichová, Viky Selixová, Dan Macek, Adam a Štěpán Novákovi a Kryštof Šmídek nedala ostatním šanci. Ve všech čtyřech zápasech s přehledem vyhráli a odnesli si tak první místo a pohár.

V družstvu starších nastoupily Jana Plzáková, Bára Kyselová, Eliška Češpivová, Pavlína Renková, Valerie Gregušová, Lili Tucker, Róza Kadeřábková a Klárka Hovorková. I když jich pět věkem patřilo do mladší kategorie, podaly neskutečné výkony a skončily na krásném druhém místě o jednu jedinou vybitou hráčku za vítězi.

BeActive – Sokol spolu v pohybu 2022

I letos jsme se v naší TJ zapojili do akce BeActive – Sokol spolu v pohybu.

Tentokrát jsme se zaměřili na děti a mládež školou povinnou.

Ve středu si v rámci otevřených cvičebních hodin mohli všichni mladí zájemci vyzkoušet nářadí, s kterým se v běžných hodinách TV často nesetkávají. Naučili se několik cviků na kladině, hrazdě cvičení na kruzích, skoky na odrazové trampolíně a zahráli si míčové hry.

V sobotu odpoledne jsme se sešli na zahradě sokolovny. Zde se zkoušelo překonávání lanové překážky, hod na cíl, řezání pilou a štípání sekerou. Měli jsme tak dostatek paliva na večerní táborák a opékání špekáčků. Na sále sokolovny pak v několika kolech proběhla napínavá utkání ve vybíjené a další hry, všichni bojovali s maximálním nasazením. Mezi zápasy se všichni zúčastnění dozvěděli mnoho zajímavého z historie sokola, ze zdravovědy, naučili se několik uzlů, přišít knoflík, napsat své jméno v morseovce, vyluštit zašifrovanou zprávu, poskytnout první pomoc zraněnému a improvizovaný transport, pracovat s buzolou, vyznat se v mapových značkách a odhadovat vzdálenost. Nabyté znalosti se jim za měsíc na zálesáckém závodu zdatnosti určitě budou hodit.

Překvapením pro všechny byla noční hra. Každý dostal sokolskou baterku, zašifrované slovo a jeho úkolem bylo najít na zahradě hořící svíčky, u kterých ležely dešifrovací nápovědy. Po vyluštění jednotlivých písmen ještě přeházet jednotlivé slabiky a slovo vztahující se k Sokolu bylo na světě!

S půlnocí jsme se pak unavení a plni zážitků uložili na žíněnkách ke spánku. Ráno jsme dojedli vše, co nám hodné maminky nachystaly a nestihli jsme sníst večer, upekli jsme společně i výborné toasty. Pak už jen uklidit tělocvičnu a hurá domů.

 

        

   

 

Noc sokoloven

V pátek 24.6. ožila sokolovna smíchem, dováděním a sportem.

Odpoledne patřilo nejmenším, pro které na sále vyrostla překážková dráha a v přísálí na ně čekalo 6 sportovních disciplín. Původně měly být na zahradě, ale déšť nám změnil plány. Jenomže ani ten nezabránil školním dětem, aby pod stromy plnily úkoly zálesáckého závodu zdatnosti. Vyzkoušeli řezání pilou, uzlování, práci s buzolou, lanovou překážku, morseovku, poznávačky, praktickou zdravovědu…

Program pokračoval v sokolovně, kde naše dlouholetá starostka Eva Jíchová převzala z rukou jednatele ČOS bratra J. Těšitele zlatou medaili ČOS. Předškoláci, žákyně a ženy předvedli hromadná vystoupení letošního Sokolgymu.

Občerstveni špekáčky opečenými nad ohněm v zahradě nebo dobrotami ze švédských stolů, na které donesli něco všichni zúčastnění, jsme se pustili do nácviku písmen ze živé abecedy. Zájemci si mohli zkusit zahrát kin-ball nebo se zapojit do různých her a soutěží.

V přísálí pak na zvídavé čekala interaktivní naučná Hra o Sokole, ve které se dozvěděli spoustu zajímavého o této organizaci.

V pozdních nočních hodinách si naši všestraňáci ještě zahráli vybíjenou, rozložily se žíněnky a šlo se spát. Ráno jsme posnídali, rozloučili se a hurá na prázdniny!

  

SOKOLGYM 2022

SOKOLGYM je mezisletový projekt České obce sokolské, který je od roku 1996 realizován ve spolupráci s pověřenými sokolskými župami. Od počátku je cílem propojit sport pro všechny, výkonnostní sport a kulturu. Ve třech „sokolských městech“ se tak uskutečnila víkendová setkání, na nichž byl představen bohatý kulturní a sportovní program.

V naší jednotě jsme nacvičovali ve třech oddílech na hromadná vystoupení:

Předškoláci – pohybová skladba „Kabely a dráty“ na veselou písničky Vandy a Standy. Děti cvičily se svou cvičitelkou u dlouhého lana ve skupinkách po 8 dětech. V Pečkách jsme měli dvě šikovné skupinky.

Žactvo – skladba s názvem „Když nemůžeš, tak přidej“ na hudbu skupiny Mirai. Je to živá, zábavná skladba, která je poctou E. Zátopkovi. Je motivovaná atletickými disciplínami, ale má i krátkou taneční část. V naší TJ nacvičovaly 2 základní celky, každý o 6 dívkách s jedním tréninkovým atletickým žebříkem.

Ženy – pohybová skladba pro ženy s názvem „Optimistky“ na střihovou hudbu z písní Optimistka (Lounová), Dál za obzor (Gott, Lounová) a Mám boky jako skříň (Farná). Celek 16ti žen cvičil s metrovými tyčemi.

V červnu pak ženy vyrazily nejprve do Brna, kde byla jejich skladba součástí programu 16 hromadných vystoupení, na nichž cvičilo na 4 tisíce cvičenců. Dalším městem byly Pardubice, kam se vydaly všechny tři naše skupiny – předškoláci, žactvo i ženy. V Enteria aréně všichni podali skvělé výkony a užili si i pestrý doprovodný program.

Cesta za pokladem

I letos jsme se zapojili do projektu Evropská míle, jejímž úkolem pro letošní rok je nasbírat 100 mil, tj. 160 km (1 míle = 1,6 km), na počest 160. výročí založení Sokola.

Ve středu 25.5.2022 odpoledne se v sokolovně sešly všechny děti ze všestrannosti. Čekal na ně dopis od M.Tyrše, který je informoval o ukrytém batohu s pokladem. V několika skupinách se pak vydaly na cestu značenou fáborky. Během ní plnily různé úkoly a hledaly části kódu k otevření zámku na batohu.

Po necelých 3 kilometrech dorazily na dobřichovskou Pičhoru. Ještě vybarvily kytičky jako symbol mezinárodního dne pohřešovaných dětí, který připadá právě na 25.5. a už se šlo hledat poklad. Podle azimutu určily směr a pak už to bylo otázkou jen několika málo okamžiků a povedlo se. Poklad byl nalezen a spravedlivě rozdělen mezi všechny děti!

Následoval návrat do sokolovny. Na cestu se vydalo 44 dětí a tři cvičitelky. Každý ušel 5,5 km, takže jsme společně zdolaly 258 kilometrů a to je 161 mil.

Naše pomněnky…         

Honba za zlatem…

náš poklad