Všestrannost

 

Proč se nazýváme oddíl všestrannostiProtože do naší činnosti zahrnujeme opravdu co nejvšestrannější aktivity – od základů gymnastiky, cvičení na nářadí až po lehkou atleliku, plavání, kolektivní sporty, hry apod. 

Pravidelně se účastníme župních přeborů ve vybíjené, zálesáckého závodu zdatnosti, gymnastice, šplhu, plavání a atletice. V některých letech také malého Teamgymu.

Tréninky:   středa 16:00 – 18:30 hod. 

  – mladší 16:00 – 17:00 – ročníky 2014 – 2016

  – starší 17:00 – 18:00 – ročníky 2013 a starší

18:00 – 18:30 příprava na soutěže a nácviky

Určeno pro: dívky a kluky ve věku 6 -15 let

 

Kontakt:

Jana Sladká – sladkaj@centrum.cz

Vlasta Cháberová –  vlastapecky@seznam.cz.

  Šibřinky 2023

 

                                                                          Vybíjená 2022 

 

                                                                 Spolu v pohybu 2022

   

                       Nácvik na Zálesácký závod zdatnosti

  

 

   

Sokolgym 2022 – „Když nemůžeš, přidej…“                Cesta za pokladem 2022

    

slet Pečky  2018                                                             slet Praha 2018

     

Šibřinky 2017                                                                sletová skladba 2012

     

Šibřinky 2013                                                                  atletika

   

vybíjená                                                                            zálesácký závod zdatnosti