Všestrannost

Proč se nazýváme oddíl všestrannostiProtože do naší činnosti zahrnujeme opravdu co nejvšestrannější aktivity – od základů gymnastiky, cvičení na nářadí až po lehkou atleliku, plavání, kolektivní sporty, hry apod. 

Pravidelně se účastníme župních přeborů ve vybíjené, zálesáckého závodu zdatnosti, gymnastice, šplhu, plavání a atletice. V některých letech také malého Teamgymu.

Na  všesokolském sletu 2018 dívky cvičily skladbu pro mladší žákyně s názvem „V peřině“.

Tréninky:   středa 16:00 – 18:30 hod. 

  – mladší 16:00 – 17:00 – ročníky 2014 – 2016

  – starší 17:30 – 18:30 – ročníky 2013 a starší

Určeno pro: dívky a kluky ve věku 6 -15 let

Od středy 27.10. zahájíme také nácvik hromadné skladby pro SOKOLGYM 2022. Bude to skladba pro žactvo s názvem „Když nemůžeš, tak přidej“ na hudbu skupiny Mirai. Je to živá, zábavná skladba o délce 5 min, motivovaná lehkoatletickými disciplínami. Měli bychom se zúčastnit hromadného vystoupení v Pardubicích 19.6.2022 a určitě se předvedeme i na nějaké akci v Pečkách. Nácvik je dobrovolný a kdo bude mít zájem, budeme nacvičovat ve středu v čase 17:00 – 17:30.

Kontakt:

Jana Sladká – sladkaj@centrum.cz

Vlasta Cháberová –  vlastapecky@seznam.cz.

 

    

slet Pečky  2018                                                             slet Praha 2018

     

Šibřinky 2017                                                                sletová skladba 2012

     

Šibřinky 2013                                                                  atletika

   

vybíjená                                                                            zálesácký závod zdatnosti