Všestrannost

 

Proč se nazýváme oddíl všestrannostiProtože do naší činnosti zahrnujeme opravdu co nejvšestrannější aktivity – od základů gymnastiky, cvičení na nářadí až po lehkou atleliku, plavání, kolektivní sporty, hry apod. 

Pravidelně se účastníme župních přeborů ve vybíjené, zálesáckého závodu zdatnosti, gymnastice, šplhu, plavání a atletice. V některých letech také malého Teamgymu. V letošním roce budeme nacvičovat hromadné skladby na XVII. všesokolský slet. Více informací na úvodní stránce.

Tréninky:   středa 15:30 – 18:30 hod. 

  – mladší 15:30 – 16:30 – ročníky 2015 – 2017

                   16:30 – 17:00 – nácvik na slet – skladba Sokolhraní           

  – starší 17:00 – 18:00 – ročníky 2014 a starší

                 18:00 – 18:30 – nácvik na slet – skladba Fitness

Určeno pro: dívky a kluky ve věku 6 -15 let

 

Kontakt:

Jana Sladká – sladkaj@centrum.cz

Anna Plzáková –  anna.plzakova@volny.cz.

Evropská míle 2023 – Závod za šifrou kolem Benešáku

   

atletika – župní přebor 2023 (Kolín)

  

župní přebor 2023 – plavání (Kutná Hora), gymnastika (Poděbrady)

  Šibřinky 2023

 

                                                                          Vybíjená 2022 

 

                                                                 Spolu v pohybu 2022

   

                       Nácvik na Zálesácký závod zdatnosti

  

 

   

Sokolgym 2022 – „Když nemůžeš, přidej…“                Cesta za pokladem 2022

    

slet Pečky  2018                                                             slet Praha 2018

     

Šibřinky 2017                                                                sletová skladba 2012

     

Šibřinky 2013                                                                  atletika

   

vybíjená                                                                            zálesácký závod zdatnosti