Rodiče a děti

Rodiče a děti

cvičení rodičů a dětí je zaměřeno pro děti od 2 do 4 let v doprovodu dospělé osoby

V našich hodinách se hravou formou věnujeme všestrannému rozvoji hrubé i jemné motoriky a rovnováhy. K tomu využíváme klasické i moderní tělocvičné nářadí a řadu dalších  pomůcek.

Cvičení je také doprovázeno básničkami a písničkami s pohybem.

Nejlepší nástroj na cvičení dětí je rodič sám, takže si zacvičí i rodiče a děti se tak těší ze společné činnosti s maminkou, tatínkem či  prarodičem, což prohlubuje vzájemné vztahy a důvěru. Postupně se děti začínají zajímat i o vrstevníky a tím rozvíjí sociální vztahy a vytváří si nové kamarády a zážitky.

Sokolské cvičení rodičů a dětí formou hry rozvíjí děti tak, aby pohyb zůstal neodmyslitelnou součástí jejich života.

cvičení: pondělí 15:30 – 16:30 hod.

                             15:00 – 15:30 nácvik na slet

kontakt: Květa Skalická tel.:731 707 404, email: skalickakveta@seznam.cz